Vilkår og betingelser
Medlemsvilkår for NetFitApp

INNLEDENDE BESTEMMELSER
Disse vilkårene (“Brukervilkårene”) regulerer din bruk av tjenestene i vår app (“Tjenesten”). Tjenesten leveres av Netfit AS
org. nr. 824 925 712 (“NetFitApp", "Netfit”, "Netfit.no", “vi” eller “oss”).

Nærmere beskrivelse av Tjenestens omfang og innhold er til enhver tid tilgjengelig på www.netfit.no og i tilhørende app.
Vi oppfordrer deg til å lese disse Brukervilkårene nøye.
Brukervilkårene kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi sender deg imidlertid en melding hvis vi foretar vesentlige endringer som krever
ditt samtykke.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
I våre Personvernbestemmelser finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvordan vi beskytter din
integritet når du bruker Tjenesten.

ALDERSGRENSE
Det er ingen aldersgrense for bruk av Tjenesten.

AVGIFT FOR TJENESTEN OG ULIKE TYPER MEDLEMSKAP
Du bruker vår Tjeneste gjennom nettsiden våre, www.netfit.no og ved å laste ned appen vår via din iTunes-konto i App Store eller
tilsvarende i Google Play. Tjenesten krever at du oppgir en del opplysninger om deg selv og verifiserer identiteten din.
Tjenestens nærmere innhold og de ulike nivåene av medlemskap som tilbys til enhver tid, er presentert på www.netfit.no/app/.

Vi har rett til når som helst å endre avgiftene for Tjenesten, men du påvirkes ikke av en eventuell prisøkning så lenge abonnementet ditt
løper. Vi kan når som helst velge å legge til nye typer medlemsskap, eller gjøre endringer på allerede eksisterende.

Netfit tilbyr for øyeblikket følgende nivåer av medlemskap i Tjenesten:

The Mobile Gym
• Styrkeøkter med kroppsvekt
• Styrkeøkter med utstyr
• Matoppskrifter
• Skritteller (Krever at du kobler til tredjepartsapplikasjon)
• Chatfunksjon med våre coacher
• Loggføring av styrkeøkter
• Tracking av fremgang
• Forum med andre medlemmer

Run Strong
• Styrkeøkter med kroppsvekt
• Styrkeøkter med utstyr
• Matoppskrifter
• Skritteller (Krever at du kobler til tredjepartsapplikasjon)
• Chatfunksjon med våre coacher
• Loggføring av styrkeøkter
• Tracking av fremgang
• 8 ukers treningsprogram mot 5km, 10km og halvmaraton tilpasset tre ulike nivåer
• 12 ukers styrkeprogram
• Videobaserte intervalløkter som du kan streame til TV hvor Caroline coacher deg
• Forum med andre medlemmer

The Journey
• Diverse styrkeprogram som går over 8-12 uker tilpasset ulike nivåer
• Matoppskrifter
• Skritteller (Krever at du kobler til tredjepartsapplikasjon)
• Chatfunksjon med våre coacher
• Loggføring av styrkeøkter
• Tracking av fremgang
• Forum med andre medlemmer

Premium Membership
Premium Membership gir deg tilgang til alle elementene de foregående medlemskapene
tilbyr. I tillegg får du tilgang til:
• Loggføring av kosthold (via gratis tredjepartsapplikasjon)
• Tilgang til kostholdshefter hver mnd med 30 oppskrifter
• Forslag til ukesmeny
• Handleliste
• Loggføring av antropometriske mål
• Tilgang til kunnskapsartikler vedrørende trening

1:1 Online Coaching
Med 1:1 online coaching vil du få skreddersydd tilgang til de delene av appen som du og din coach blir enig om.

AVTALETID/OPPSIGELSE
Alle medlemskap betales månedsvis på forhånd. Når medlemskapet ditt utløper, fornyes det automatisk med det
alternativet du har valgt. Månedsmedlemskap fornyes med én måned av gangen (løpende).
Ved forlengelse blir du belastet via samme betalingsmåte som ved det første kjøpet.
Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt ved å gå inn på innstillinger i Tjenesten.

Vi har rett til å si opp medlemskapet ditt med tretti (30) dagers varsel. Eventuell forskuddsbetalt kostnad for Tjenesten blir i slike
tilfeller tilbakebetalt til deg. Vi har dessuten rett til uten forvarsel å si opp eller fryse medlemskapet ditt ved vesentlig eller gjentatt brudd
på noen av bestemmelsene i disse Brukervilkårene.

BETALING
Vi bruker Stripe som betalingsleverandør, samtlige kjøp på Netfit.no håndteres gjennom det.


ANGRERETT
Uansett hvilket medlemskap du kjøper, har du rett til å angre kjøpet innen fjorten (14) dager fra dagen da avtalen ble inngått, det vil si
kjøpsdatoen (angrefrist). Vi forbeholder seg retten til å belaste deg for den tiden du har brukt Tjenesten hvis du innen angrefristen
uttrykkelig har bedt om at Tjenesten skal påbegynnes, og deretter velger å benytte deg av angreretten. Hvis du ønsker å benytte deg
av angreretten, tar du kontakt med post@netfit.no. Vær oppmerksom på at du må sende e-post fra den e-postadressen du
brukte til å registrere kontoen din i Tjenesten. Vi bekrefter via e-post at meldingen er mottatt. Din avgift blir da tilbakebetalt av Netfit
snarest og innen fjorten (14) dager fra den datoen vi mottok din oppsigelse. Et standardskjema for benyttelse av angreretten finner
du her! Eller på Forbrukerrådets nettsider (www.forbrukerradet.no).

REKLAMASJON
Hvis Tjenesten avviker fra avtalen, eller ikke samsvarer med beskrivelsen gitt av oss, kan du som Bruker klage på tjenesten til
Netfit AS. Du gjør dette ved å kontakte kundeservice på post@netfit.no. Klageretten dekker bare opprinnelige feil (og ikke
feil som for eksempel skyldes midlertidige driftsfeil, eller andre feil som ligger utenfor Netfit sitt arbeidsområde). Klager og informasjon
om feil må sendes til oss innen rimelig tid fra dette ble oppdaget, eller burde vært oppdaget, men må alltid skje innen 3 år fra du
startet Tjenesten.

BRUK AV TJENESTEN MED MER
Medlemskapet ditt er personlig, og kan ikke overlates til eller brukes av andre. Du har ansvaret for at innloggingsopplysningene dine
ikke blir tilgjengelige for uvedkommende.
Du kan ikke bryte norsk lov, og du må følge våre regler. Tjenesten skal kun brukes til ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke
Tjenesten på en slik måte at vi eller andre utsettes for byrde eller skade. Det er ikke tillatt å ha mer enn ett medlemskap i Tjenesten,
og du har ansvaret for å oppgi riktige opplysninger om deg selv innenfor rammene av Tjenesten. Du godtar at din tilgang til
Tjenesten og opplysningene du har oppgitt innenfor rammene av Tjenesten kan stenges eller slettes hvis vi vurderer at du har brutt
våre regler.

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller andre årsaker. Vi kommer i størst
mulig grad til å gi deg informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten.

BRUKERGENERERT INNHOLD
Du har mulighet til å medvirke direkte i Tjenesten, f.eks. ved å skape, vise frem valgt informasjon, skrive egne innlegg eller
meldinger og laste opp bilder. Materiale som du selv legger inn i Tjenesten er omtalt som “Brukergenerert innhold” nedenfor. Vær
oppmerksom på at vi ikke undersøker Brukergenerert innhold på forhånd før det gjøres tilgjengelig for andre. Du er altså selv
ansvarlig for Brukergenerert innhold.

Du har ansvaret for at Brukergenerert innhold ikke medfører brudd på tredjepersons immaterielle rettigheter, f.eks. opphavsrett,
varemerkerett (det være seg materialet som sådan eller din tilgjengeliggjøring) og at det ikke strider mot lov eller god skikk på
annen måte. Du garanterer dermed at du har eller har fått nødvendige rettigheter til å bruke innholdet. Det innebærer f.eks. at
du garanterer at Brukergenerert innhold ikke inneholder immaterialrettslig beskyttet materiale, som musikk, film, bilder,
logoer eller annet materiale som du ikke har tillatelse til å bruke.

Du garanterer at du har sørget for at personer som kan identifiseres i det Brukergenererte innholdet (for eksempel på bilder eller bare
ved navn) er kjent med hvordan materialet kommer til å bli brukt, og at de har godtatt å medvirke i det Brukergenererte innholdet.
Hvis det fremkommer at materiale som du bidrar med innenfor rammen av Tjenesten og dens funksjoner strider mot disse
Brukervilkårene, lov eller andre regler, eller hvis vi har skjellig grunn til å tro at det er tilfelle, har v rett til å fjerne slikt materiale.

Vi har intet ansvar for enkeltmedlemmers handlinger, materiale eller opplysninger. Dette omfatter f.eks. men ikke utelukkende om noen
har publisert falske opplysninger om seg selv. I forbindelse med ulike konkurranser eller som et virkemiddel for å
motivere til aktivitet vil vi fra tid til annen benytte oss av brukergenerert innhold som antall daglige skritt, antall kg
vektnedgang, antall kg løftet, antall treningsøkter gjennomført. I disse tilfellene kan ditt navn gjøres synlig for andre medlemmer. Om
dette ikke er ønskelig ber vi deg ta kontakt på post@netfit.no.

REGLER FOR BRUK AV NetFitApp
Du er selv ansvarlig for all bruk som skjer via din konto hos NetFitApp. Bruken av NetFitApps tjenester skal være i
overensstemmelse med norsk lov og disse medlemsvilkårene.

Det er ikke tillatt å:
• Oppgi uriktige opplysninger i brukerkontoen
• Publisere egne eller andres personlige opplysninger som fullt navn, adresse, e-post/e-posthenvisning (f.eks. ICQ, MSN,
Facebook, Skype, Snapchat, Kik) eller telefonnummer på brukerkontoen
• Lenke til materiale på andre nettsteder eller for øvrig henvise til andre nettsteder i din personlige presentasjon eller i
NetFitApp sitt åpne fora
• Ha mer enn en brukerkonto
• Bruke opphavsrettslig beskyttet materiale der opphavsretten tilhører noen andre enn deg
• Bruke bilder eller tekst med pornografisk innhold eller andre tydelige seksuelle hentydninger
• Bruke grovt og støtende språk i kommunikasjonen med andre medlemmer
• Publisere rasistiske uttalelser
• Trakassere, gå til personangrep, navngi eller utpeke andre medlemmer uten deres godkjennelse
• Bruke bilder av barn.
• Selge varer eller tjenester
• Sende spam-meldinger, be om penger eller utsette et annet Medlem for svindel.
• Utføre handlinger som bryter med norsk lov, eller som oppfordrer til brudd på norsk lov
• Kopiere, spre eller videreformidle innlegg, brev eller annen
informasjon som finnes på NetFitApp
• Spre eller forsøke å spre politiske eller religiøse budskap til andre medlemmer
• Publisere kritikk av NetFitApp på NetFitApp åpne fora. Kritikk
mot NetFitApp fremsettes direkte til Netfit AS via e-post eller direkte til kundeservice, slik at den kan besvares på en saklig
måte
• Bryter du noen reglene over kan din brukerkonto bli slettet. Vi har rett til å nekte nytt medlemskap til de personer som
tidligere har fått sin brukerkonto slettet. Vi forbeholder seg retten til å innhente nødvendig informasjon for å kunne
bekrefte eller avkrefte mistanker om brudd på disse reglene. I perioden en slik undersøkning pågår kan vi komme til å
blokkere medlemmets tilgang til tjenesten. Vi beslutter etter avsluttet undersøkelse, i hvert enkelt tilfelle, hvilke tiltak som
skal gjennomføres. Disse tiltakene kan i verste fall komme til å inkludere en politianmeldelse og permanent utestengelse fra
tjenesten.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Netfit har de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for deg ved din bruk av Tjenesten. Det samme gjelder den underliggende programkoden for Tjenesten. Slikt materiale og slik informasjon skal
ikke brukes på annen måte enn innenfor rammen av normal bruk av Tjenesten.

OVERTAKELSE
Du godkjenner at den avtalen du har inngått med Netfit ved å godta Brukervilkårene kan overtas av et annet selskap eller til tredjepart i
forbindelse med oppkjøps- eller virksomhetsoverdragelse som inkluderer Tjenesten.

ENDRINGER I TILBUDET VÅRT
Vi kan når som helst og uten foregående informasjon beslutte å avvikle Tjenesten eller erstatte Tjenesten med en annen tjeneste. I
så fall forbeholder vi oss retten til å avslutte din tilgang til Tjenesten, noe som vil skje etter at du har fått informasjon om det, f.eks. ved
varsel til din registrerte e-postadresse. Eventuell forskuddsbetalt kostnad for Tjenesten blir i slike tilfeller tilbakebetalt til deg.

ENDRINGER I BRUKERVILKÅRENE
Netfit har rett til å endre innholdet i Tjenesten eller i disse Brukervilkårene fra tid til annen. I den grad vi gjør vesentlige
endringer som krever ditt samtykke, kommer vi imidlertid til å innhente slikt samtykke før endringen trer i kraft. Slike endringer trer
med andre ord ikke i kraft før du har godkjent det.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Netfit har ikke ansvar for medlemmenes handlinger, herunder om noen legger ut falske opplysninger om seg selv eller jukser i
forbindelse med konkurranser.

JURISDIKSJON OG TVISTER
Norsk lov skal gjelde for Tjenesten og disse Brukervilkårene. Tvister i forbindelse med Tjenesten eller disse Brukervilkårene skal
avgjøres av en norsk domstol. Du kan også henvende deg til Forbrukerrådet www.forbrukerradet.no.
Som Bruker kan du også sende inn klagen din til EU-kommisjonens nettbasterte klageportal via http://ec.europa.eu/odr.

KONTAKT
Hvis du har spørsmål eller synspunkter på disse Brukervilkårene
kan du kontakte oss på: post@netfit.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram